درگاه جیب به چند زبان ارائه می‌شه؟

در حال حاضر، محیط درگاه پرداخت جیب دو زبانه است و شما می‌توانید درگاه خود را به زبان‌های فارسی و انگلیسی داشته باشید.

محیط وب‌سایت جیب تنها به زبان فارسی در دسترس است و به زودی به انگلیسی نیز ارائه خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید