ارز رایج کدام کشور ها در جیب پذیرفته می‌شود؟

در حال حاضر ارز رایج هیچ کشوری در درگاه پرداخت جیب پشتیبانی نمی شود و تنها می‌توانید از رمزارزها به عنوان واسطه‌ی مبادلاتی استفاده کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید