لینک پرداخت جیب چیست؟

لینک‌های پرداخت نیاز به هیچ گونه وب‌ سایت یا سروری در سمت پذیرنده ندارند؛ در نتیجه تمام درگاه‌های پرداخت اعم از شخصی و تجاری می توانند از این قابلیت استفاده کنند. جمع‌آوری کمک‌های مالی و طلب‌های شخصی، فروش لینک‌ها و فایل‌های استاتیک، انتقال وجه، پرداخت وجه خدمات حضوری و غیرحضوری و … برخی از موارد کاربردی لینک‌ پرداخت در جیب می باشد. می توانید از طریق این لینک با نحوه ایجاد لینک پرداخت آشنا شوید.

دیدگاه خود را بیان کنید