طرح شکایت (باید میتینگ بذاریم برای جزییاتش) • توضیح روال طرح شکایت، شرایط آن، عواقب آن برای درگاه و کاربر، نحوه‌‌ی پیگیری آن و غیره

چنانچه سوال، شکایت و یا ابهامی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده به حساب خود داشته باشید، با ما تماس بگیرید. شما می‌توانید درخواست عودت مبالغ را داشته باشید. مدیریت جیب درخواست‌های شما را بررسی خواهد کرد و حداکثر تا 5 روزکاری رسیدگی انجام خواهد گرفت.
لازم به ذکرست درخواست عودت مبلغی که در دسترس سایت جیب نباشد امکانپذیر نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید