چه زمانی جیب می‌تواند موجودی من را مصادره کند؟

جیب خود را موظف می داند که سرویس های خود را برای تمامی کاربران در 24 ساعت شبانه روز فعال نگه دارد. تصمیم گیری در این باره در حیطه کاری جیب نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید