جیب چه اطلاعاتی را ذخیره می‌ کند؟

تمامی تراکنش ها، پرداخت ها،‌ کیف پول ها، آدرس ها، رکورد های مالی و … به صورت رمز گذاری شده در جیب نگهداری می شوند. حذف هیچ یک از اطلاعات مذکور امکان پذیر نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید