چه زمانی جیب می‌تواند اطلاعات حساب کاربری من را به مراجع قضایی بدهد؟

بر اساس مقررات جیب و حفظ محرمانگی افراد، اطلاعات هیچ یک از کاربران با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد. در صورت تخطی یک کاربر از قوانین مدرج و انجام عملیات مجرمانه و دریافت درخواست رسمی و قانونی از مراجع ذیصلاح،‌ اطلاعات درخواست شده به مرجع مربوطه ارسال خواهد گردید.

دیدگاه خود را بیان کنید