آیا شما به کلید خصوصی کیف پول من در جیب دسترسی دارید؟

تمامی کیف پول ها در جیب همه دارای چند امضا هستند یعنی چند کلید خصوصی دارند که توسط چند ارگان و شرکت کنترل میشوند و در واقع اینگونه نیستش که یک کیف پول یک صاحب مشخص داشته باشد، در واقع شما هنگام استفاده از سرویس درگاه پرداخت جیب وارد قراردادی میشوید که شما صاحب بخشی از اون کیف پول هستید در نتیجه نه ما به کلید خصوصی دسترسی داریم و نه شما.

این مقاله مفید بود؟

مقالات مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید