طرح شکایت

چنانچه سوال، شکایت و یا ابهامی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده به حساب خود داشته باشید، توسط این لینک با ما تماس بگیرید.
واحد پشتیبانی جیب درخواست‌ ها و یا شکایات مطرح شده را بررسی و حداکثر تا 5 روزکاری رسیدگی خواهد نمود.
لازم به ذکرست شکایات مربوط به واریزی هایی که در دسترس سایت جیب نباشد امکانپذیر نیست.

این مقاله مفید بود؟

مقالات مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید