چه زمانی جیب می‌تواند اطلاعات حساب کاربری من را به مراجع قضایی بدهد؟

بر اساس مقررات جیب و حفظ محرمانگی افراد، اطلاعات هیچ یک از کاربران با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
در صورت تخطی یک کاربر از قوانین مدرج و انجام عملیات مجرمانه و دریافت درخواست رسمی و قانونی از مراجع ذیصلاح،‌ اطلاعات درخواست شده به همراه اسناد تخلف به مرجع مربوطه ارسال خواهد گردید.

جیب به قوانین بین المللی ضد پولشویی و آنتی تروریسم متعهد و از ارایه هرگونه سرویس مرتبط یا مشکوک با اینگونه فعالیت ها اجتناب خواهد نمود.

این مقاله مفید بود؟

مقالات مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید